Thai Duong Nang

Bồn nằm Inox Sơn Hà 2500 lít (Φ1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 2500 Lít (Φ1380)

SHN2500 
(Φ1380)

Đường kính

1380mm

Chiều dài thân

1450mm

Chiều cao cả chân

1620mm

Chiều rộng cả chân

1450mm

Chiều dài bồn 

1830mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn nằm Inox Sơn Hà 2500 lít (Φ1380)

8.820.000 VNĐ7.350.000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà nằm 1500 lít (Φ960)

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 1500 Lít (Φ960)

SHN1500 (Φ960)

Đường kính

960mm

Chiều dài thân

1750mm

Chiều cao cả chân

1130mm

Chiều rộng cả chân

1010mm

Chiều dài bồn

2070mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn nước Sơn Hà nằm 1500 lít (Φ960)

5.300.000 VNĐ4.450.000 VNĐ

Bồn nước Inox Sơn Hà Ngang 1200Lít Φ980

Mã sản phẩm    : SHN1200

Dung tích          : 1200 Lít 

Đường kính       : 980mm 

Chiều dài thân  : 1110mm 

Chiều cao cả thân : 1200mm 

Chiều rộng cả chân : 1020mm 

Chiều dài bồn : 1485mm 

Chất liệu : Inox SUS 304

Bồn nước Inox Sơn Hà Ngang 1200Lít Φ980

4.050.000 VNĐ3.450.000 VNĐ

Bồn chứa nước Inox Sơn Hà 2500 lít đứng (Φ1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 2500 lít  (Φ1380)

SHD2500
 (Φ1380)

Đường kính

1380mm

Chiều dài thân

1450mm

Chiều cao cả chân

2115mm

Chiều rộng cả chân

1500mm

Chiều cao bồn không chân

1930mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bồn chứa nước Inox Sơn Hà 2500 lít đứng (Φ1380)

8.540.000 VNĐ7.090.000 VNĐ

Bể nước Inox Sơn Hà 1500 lít đứng (Φ1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 1500 lít  (Φ1200)

SHD1500
 (Φ1200)

Đường kính

1140mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1790mm

Chiều rộng cả chân

1390mm

Chiều cao bồn không chân

1590mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bể nước Inox Sơn Hà 1500 lít đứng (Φ1140)

5.065.000 VNĐ4.150.000 VNĐ

Bồn đứng SH6000 lit (Φ1420)

Đường kính thân bồn: 1420 mm 
Chiều cao cả chân: 3910 mm
Chiều rộng cả chân: 1500 mm
Chất liệu INOX SUS 304

Bồn đứng SH6000 lit (Φ1420)

18.090.000 VNĐ15.500.000 VNĐ

Bể chứa nước đứng Sơn Hà 5000 lít (Φ1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 5000 lít  (Φ1420)

SHD5000
 (Φ1420)

Đường kính

1420mm

Chiều dài thân

2930mm

Chiều cao cả chân

3615mm

Chiều rộng cả chân

1600mm

Chiều cao bồn không chân

3390mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bể chứa nước đứng Sơn Hà 5000 lít (Φ1420)

15.470.000 VNĐ12.500.000 VNĐ

Bồn nước đứng Sơn Hà SH4000L (Φ1420)

Bon nuoc Son Ha 4000 lit dung (Φ1420)
Đường kính thân bồn: 1420mm 
Chiều cao cả chân: 3030mm
Chiều rộng cả chân: 1500mm
Chất liệu INOX SUS 304

Bồn nước đứng Sơn Hà SH4000L (Φ1420)

12.530.000 VNĐ10.400.000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà Inox SH3500L đứng (Φ1380)

Bồn nước Inox Sơn Hào 3500 lít đứng (Φ1380)
Đường kính thân bồn: 1380 mm 
Chiều cao cả chân: 2430 mm
Chiều rộng cả chân: 1500 mm
Chất liệu INOX SUS 304

Bồn nước Sơn Hà Inox SH3500L đứng (Φ1380)

11.200.000 VNĐ9.300.000 VNĐ

Bồn chứa nước Sơn Hà đứng 3000 lít (Φ1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 3000 lít  (Φ1380)

SHD3000
 (Φ1380)

Đường kính

1380mm

Chiều dài thân

1750mm

Chiều cao cả chân

2415mm

Chiều rộng cả chân

1500mm

Chiều cao bồn không chân

2170mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bồn chứa nước Sơn Hà đứng 3000 lít (Φ1380)

9.875.000 VNĐ83.000.000 VNĐ

Bồn chứa nước Sơn Hà 3000L đứng (Φ1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà 3000 lít đứng (Φ1140)

Dung tích : 3000 Lít

Đường kính thân bồn: 1140mm 
Chiều cao cả chân: 2975mm
Chiều rộng cả chân: 1500mm
Chất liệu INOX SUS 304

Bồn chứa nước Sơn Hà 3000L đứng (Φ1140)

9.640.000 VNĐ7.950.000 VNĐ

Bồn chứa nước Inox Sơn Hà 2500 lít đứng (Φ1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 2500 lít  (Φ1380)

SHD2500
 (Φ1380)

Đường kính

1380mm

Chiều dài thân

1450mm

Chiều cao cả chân

2115mm

Chiều rộng cả chân

1500mm

Chiều cao bồn không chân

1930mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bồn chứa nước Inox Sơn Hà 2500 lít đứng (Φ1380)

8.540.000 VNĐ7.090.000 VNĐ

Bể nước Sơn Hà đứng 2000L (Φ1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 2000 lít  (Φ1380)

SHD2000
 (Φ1380)

Đường kính

1380mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1860mm

Chiều rộng cả chân

1500mm

Chiều cao bồn không chân

1630mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bể nước Sơn Hà đứng 2000L (Φ1380)

6.870.000 VNĐ5.880.000 VNĐ

Bể nước đứng Sơn Hà 2000 lít (Φ1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 2000 lít  (Φ1140)

SHD2000
 (Φ1140)

Đường kính

1140mm

Chiều dài thân

1450mm

Chiều cao cả chân

2075mm

Chiều rộng cả chân

1390mm

Chiều cao bồn không chân

1870mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bể nước đứng Sơn Hà 2000 lít (Φ1140)

6.780.000 VNĐ5.250.000 VNĐ

Bể nước Inox Sơn Hà 1500 lít đứng (Φ1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 1500 lít  (Φ1200)

SHD1500
 (Φ1200)

Đường kính

1140mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1790mm

Chiều rộng cả chân

1390mm

Chiều cao bồn không chân

1590mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bể nước Inox Sơn Hà 1500 lít đứng (Φ1140)

5.065.000 VNĐ4.150.000 VNĐ

Bồn nước đứng Sơn Hà 1500 lít (Φ960)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 1500 lít (Φ960)

SHD1000
(Φ960)

Đường kính

960mm

Chiều dài thân

1750mm

Chiều cao cả chân

2400mm

Chiều rộng cả chân

1130mm

Chiều cao bồn không chân

2150mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn nước đứng Sơn Hà 1500 lít (Φ960)

5.020.000 VNĐ4.000.000 VNĐ

Bồn đứng Sơn Hà 1200 lít

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 1200 lít

SHD1200

Đường kính

1050mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1850mm

Chiều rộng cả chân

1160mm

Chiều cao bồn không chân

1650mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn đứng Sơn Hà 1200 lít

3.985.000 VNĐ3.200.000 VNĐ

Bồn Inox Sơn Hà đứng 1000 lít

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 1000 lít

SHD1000

Đường kính

960mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1830mm

Chiều rộng cả chân

1040mm

Chiều cao bồn không chân

1570mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bồn Inox Sơn Hà đứng 1000 lít

3.360.000 VNĐ2.700.000 VNĐ

Bồn Inox Sơn Hà 700 lít đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 700 Lít

SHD700

Đường kính

720mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1700mm

Chiều rộng cả chân

830mm

Chiều cao bồn không chân

1470mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bồn Inox Sơn Hà 700 lít đứng

2.580.000 VNĐ2.100.000 VNĐ

Bồn nước Inox Sơn Hà 500 lít đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 500 lít

SHD500

Đường kính

720mm

Chiều dài thân

950mm

Chiều cao cả chân

1485mm

Chiều rộng cả chân

830mm

Chiều cao bồn không chân

1250mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bồn nước Inox Sơn Hà 500 lít đứng

2.100.000 VNĐ1.750.000 VNĐ

Bồn nước Inox Sơn Hà 1200LF980 đứng (Mới)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 1200 lít

SHD1200

Đường kính

980mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1800mm

Chiều rộng cả chân

1160mm

Chiều cao bồn không chân

1650mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

 

 

Bồn nước Inox Sơn Hà 1200LF980 đứng (Mới)

3.850.000 VNĐ3.250.000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà 6000 lít ngang (Φ1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà 6000 lit ngang (Φ1420)
Đường kính thân bồn: 1420 mm 
Chiều cao cả chân: 1660 mm
Chiều rộng cả chân: 1500 mm
Chiều dài bồn: 3610 mm
Chất liệu INOX SUS 304

Bồn nước Sơn Hà 6000 lít ngang (Φ1420)

18.940.000 VNĐ15.800.000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà ngang 5000 lít (Φ1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 5000 Lít (Φ1420)

SHN5000 
(Φ1420)

Đường kính

1420mm

Chiều dài thân

2930mm

Chiều cao cả chân

1660mm

Chiều rộng cả chân

1500mm

Chiều dài bồn 

3310mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn nước Sơn Hà ngang 5000 lít (Φ1420)

16.085.000 VNĐ13.300.000 VNĐ

Bể chứa nước Sơn Hà 4500 lít ngang (Φ1420)

Bon nuoc Son Ha 4500 lit ngang (Φ1420)
Đường kính thân bồn: 1420 mm 
Chiều cao cả chân: 1660 mm
Chiều rộng cả chân: 1500 mm
Chiều dài bồn: 3010 mm 
Chất liệu INOX SUS 304

Bể chứa nước Sơn Hà 4500 lít ngang (Φ1420)

14.620.000 VNĐ11.700.000 VNĐ

Bồn chứa nước Inox Sơn Hà 4000 lít ngang (Φ1420)

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 4000 Lít (Φ1420)

SHN4000 
(Φ1420)

Đường kính

1420mm

Chiều dài thân

2350mm

Chiều cao cả chân

1660mm

Chiều rộng cả chân

1500mm

Chiều dài bồn 

2730mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn chứa nước Inox Sơn Hà 4000 lít ngang (Φ1420)

13.140.000 VNĐ11.080.000 VNĐ

Bồn chứa nước ngang Sơn Hà 3500L (Φ1380)

Bon nuoc Son Ha 3500 lit ngang (Φ1380)
Đường kính thân bồn: 1380 mm 
Chiều cao cả chân: 1620 mm
Chiều rộng cả chân: 1450 mm
Chiều dài bồn: 2130 mm 
Chất liệu INOX SUS 304

Bồn chứa nước ngang Sơn Hà 3500L (Φ1380)

11.580.000 VNĐ8.850.000 VNĐ

Bể nằm Inox Sơn Hà 3000 lít (Φ1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 3000 Lít (Φ1380)

SHN3000 
(Φ1380)

Đường kính

1380mm

Chiều dài thân

1750mm

Chiều cao cả chân

1620mm

Chiều rộng cả chân

1450mm

Chiều dài bồn 

2130mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bể nằm Inox Sơn Hà 3000 lít (Φ1380)

10.160.000 VNĐ8.480.000 VNĐ

Bồn nằm Inox Sơn Hà 2500 lít (Φ1380)

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 2500 Lít (Φ1380)

SHN2500 
(Φ1380)

Đường kính

1380mm

Chiều dài thân

1450mm

Chiều cao cả chân

1620mm

Chiều rộng cả chân

1450mm

Chiều dài bồn 

1830mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn nằm Inox Sơn Hà 2500 lít (Φ1380)

8.820.000 VNĐ7.350.000 VNĐ

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 2500 lít (Φ1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 2500 Lít (Φ1140)

SHN2500 
(Φ1140)

Đường kính

1140mm

Chiều dài thân

1750mm

Chiều cao cả chân

1390mm

Chiều rộng cả chân

1220mm

Chiều dài bồn 

2050mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

 

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 2500 lít (Φ1140)

8.680.000 VNĐ7.180.000 VNĐ

Bồn nước Inox Sơn Hà nằm 2000L (Φ1380 )

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 2000 Lít (Φ1380)

SHN2000 
(Φ1380)

Đường kính

1380mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1620mm

Chiều rộng cả chân

1450mm

Chiều dài bồn

1550mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn nước Inox Sơn Hà nằm 2000L (Φ1380 )

7.155.000 VNĐ6.080.000 VNĐ

Bể nước nằm Inox Sơn Hà 2000 lít (Φ1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 2000 Lít (Φ1140)

SHN2000 
(Φ1140)

Đường kính

1140mm

Chiều dài thân

1450mm

Chiều cao cả chân

1390mm

Chiều rộng cả chân

1220mm

Chiều dài bồn

1750mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bể nước nằm Inox Sơn Hà 2000 lít (Φ1140)

7.060.000 VNĐ5.880.000 VNĐ

Bồn nước Inox nằm Sơn Hà 1500 lít (Φ1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 1500Lít (Φ1140)

SHN1500 
(Φ1140)

Đường kính

1140mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1390mm

Chiều rộng cả chân

1220mm

Chiều dài bồn

1470mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bồn nước Inox nằm Sơn Hà 1500 lít (Φ1140)

5.350.000 VNĐ4.690.000 VNĐ

Bồn nước Sơn Hà nằm 1500 lít (Φ960)

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 1500 Lít (Φ960)

SHN1500 (Φ960)

Đường kính

960mm

Chiều dài thân

1750mm

Chiều cao cả chân

1130mm

Chiều rộng cả chân

1010mm

Chiều dài bồn

2070mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn nước Sơn Hà nằm 1500 lít (Φ960)

5.300.000 VNĐ4.450.000 VNĐ

Bồn nước Inox Sơn Hà 1200 lít nằm

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 1200 Lít

SHN1200

Đường kính

1050mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1220mm

Chiều rộng cả chân

1090mm

Chiều dài bồn

1570mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Bồn nước Inox Sơn Hà 1200 lít nằm

4.220.000 VNĐ3.740.000 VNĐ

Bồn Inox Sơn Hà ngang 1000 lít

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 1000 Lít

SHN1000

Đường kính

960mm

Chiều dài thân

1170mm

Chiều cao cả chân

1130mm

Chiều rộng cả chân

1010mm

Chiều dài bồn

1490mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn Inox Sơn Hà ngang 1000 lít

3.600.000 VNĐ3.050.000 VNĐ

Bồn nước Inox Sơn Hà 500 lít ngang

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang 500 Lít

SHN500

Đường kính

720mm

Chiều dài thân

950mm

Chiều cao cả chân

950mm

Chiều rộng cả chân

785mm

Chiều dài bồn 

1170mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

 

Bồn nước Inox Sơn Hà 500 lít ngang

2.240.000 VNĐ2.180.000 VNĐ

Bồn nước Inox Sơn Hà Ngang 1200Lít Φ980

Mã sản phẩm    : SHN1200

Dung tích          : 1200 Lít 

Đường kính       : 980mm 

Chiều dài thân  : 1110mm 

Chiều cao cả thân : 1200mm 

Chiều rộng cả chân : 1020mm 

Chiều dài bồn : 1485mm 

Chất liệu : Inox SUS 304

Bồn nước Inox Sơn Hà Ngang 1200Lít Φ980

4.050.000 VNĐ3.450.000 VNĐ

Bể vuông Inox 500 Lít ( Bể treo trong nhà)

Dung tích : 500 Lít

Chiều dài : 1200mm

Chiều rộng : 850mm

Chiều cao : 500mm

Chất liệu : Inox SUS 304

Áp dụng công nghệ Hàn lăn của Nhật Bản

Bể vuông Inox 500 Lít ( Bể treo trong nhà)

3.900.000 VNĐ2.700.000 VNĐ

Bể vuông Inox treo 1000 lít

Dung tích : 1000 Lít

Chiều dài : 1500mm

Chiều rộng : 1000mm

Chiều cao : 600mm

Chất liệu : Inox SUS 304

Áp dụng công nghệ Hàn lăn của Nhật Bản

Bể vuông Inox treo 1000 lít

5.500.000 VNĐ3.900.000 VNĐ

Bể nước ngầm Inox 500 lít (bể ngầm dưới đất)

Dung tích : 500 Lít

Chiều dài : 1200mm

Chiều rộng : 850mm

Chiều cao : 500mm

Chất liệu : Inox SUS 304

Áp dụng công nghệ Hàn lăn của Nhật Bản

Bể nước ngầm Inox 500 lít (bể ngầm dưới đất)

4.600.000 VNĐ3.000.000 VNĐ

Bể chứa nước ngầm dưới đất 1000 lít

Dung tích : 1000 Lít

Chiều dài : 1500mm

Chiều rộng : 1000mm

Chiều cao : 600mm

Chất liệu : Inox SUS 304

Áp dụng công nghệ Hàn lăn của Nhật Bản

Bể chứa nước ngầm dưới đất 1000 lít

5.800.000 VNĐ4.300.000 VNĐ

Bể nước ngầm Inox dưới đất (hình Elip) 3000 lít

Dung tích : 3000 Lít

Chiều dài : 2290mm

Chiều rộng :1320mm

Chiều cao : 1000mm

Chất liệu : Inox SUS 304

Áp dụng công nghệ Hàn lăn của Nhật Bản

Bể nước ngầm Inox dưới đất (hình Elip) 3000 lít

16.500.000 VNĐ14.500.000 VNĐ

Bể vuông Inox SUS 304 dung tích 400 Lít (Bể treo)

Bể vuông Inox SUS 304 dung tích 400 Lít (Bể treo)

3.800.000 VNĐ2.400.000 VNĐ

Thái Dương Năng GOLD 240L 24 ống F58

Mã sản phẩm 

TDN GOLD58-240

Dung tích

240 Lít

Số lượng ống

24 ống

Đường kính

58mm

Chiều dài 

2060mm

Chiều rộng

1983mm

Chiều cao

1304mm

 Chất liệu Inox SUS 304

  

 

 

Thái Dương Năng GOLD 240L 24 ống F58

11.200.000 VNĐ8.500.000 VNĐ

Thái dương năng Sơn Hà GOLD 200 Lít 20 ống

Mã sản phẩm 

TDN58-200

Dung tích

200 Lít

Số lượng ống

20 ống

Đường kính

58mm

Chiều dài 

1740mm

Chiều rộng

1983mm

Chiều cao

1304mm

 Chất liệu Inox SUS 304

  

 

Thái dương năng Sơn Hà GOLD 200 Lít 20 ống

9.200.000 VNĐ7.000.000 VNĐ

Năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 180 Lít

Mã sản phẩm 

TDN GOLD58-180

Dung tích

180 Lít

Số lượng ống

18 ống

Đường kính

58mm

Chiều dài 

1580mm

Chiều rộng

1983mm

Chiều cao

1304mm

 Chất liệu Inox SUS 304

  

 

 

Năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 180 Lít

8.850.000 VNĐ6.500.000 VNĐ

Bình nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 160 Lít

Mã sản phẩm 

TDN GOLD58-160

Dung tích

160 Lít

Số lượng ống

16 ống

Đường kính

58mm

Chiều dài 

1420mm

Chiều rộng

1983mm

Chiều cao

1304mm

 Chất liệu Inox SUS 304

   

 

Bình nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 160 Lít

7.950.000 VNĐ5.500.000 VNĐ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 300 Lít

Mã sản phẩm 

TDN GOLD58-300

Dung tích

300 Lít

Số lượng ống

28 ống

Đường kính

58mm

Chiều dài 

2380mm

Chiều rộng

1983mm

Chiều cao

1304mm

 Chất liệu Inox SUS 304

    

 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 300 Lít

12.900.000 VNĐ9.400.000 VNĐ

Bình nước năng lượng mặt trời Sơn Hà 140L F58

Mã sản phẩm 

GOLD58-140

Dung tích

140 Lít

Số lượng ống

14 ống

Đường kính

58mm

Chiều dài 

1260mm

Chiều rộng

1983mm

Chiều cao

1304mm

 Chất liệu Inox SUS 304

   

 

Bình nước năng lượng mặt trời Sơn Hà 140L F58

7.150.000 VNĐ5.000.000 VNĐ

Thái Dương Năng Sơn Hà TITAN 320 Lít 28 ống

Mã sản phẩm : TDN TITAN58 - 320

Dung tích : 320 Lít

Số lượng ống : 28 ống

Đường kính : 58mm

Kích thước : 2470 x 1983 x 1304

Chất liệu Inox SUS 304

Thái Dương Năng Sơn Hà TITAN 320 Lít 28 ống

23.500.000 VNĐ15.500.000 VNĐ

Thái dương năng TITAN 260 Lít 24 ống

Mã sản phẩm : TDN TITAN58 - 260

Dung tích : 260 Lít

Số lượng ống : 24 ống

Đường kính : 58mm

Kích thước : 2150 x 1983 x 1304

Chất liệu Inox SUS 304

Thái dương năng TITAN 260 Lít 24 ống

19.500.000 VNĐ12.700.000 VNĐ

Năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN 220 Lít

Mã sản phẩm : TDN TITAN58 - 220

Dung tích : 220 Lít

Số lượng ống : 20 ống

Đường kính : 58mm

Kích thước : 1830 x 1983 x 1304

Chất liệu Inox SUS 304

Năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN 220 Lít

17.500.000 VNĐ11.500.000 VNĐ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời TITAN 200 Lít

Mã sản phẩm : TDN TITAN58 - 200

Dung tích : 200 Lít

Số lượng ống : 18 ống

Đường kính : 58mm

Kích thước : 1670 x 1983 x 1304

Chất liệu Inox SUS 304

Máy nước nóng năng lượng mặt trời TITAN 200 Lít

15.500.000 VNĐ10.200.000 VNĐ

Thái dương năng Titan 180 Lít 16 ống

Mã sản phẩm : TDN TITAN58 - 180

Dung tích : 180 Lít

Số lượng ống : 16 ống

Đường kính : 58mm

Kích thước : 1510 x 1983 x 1304

Chất liệu Inox SUS 304

Thái dương năng Titan 180 Lít 16 ống

13.800.000 VNĐ9.000.000 VNĐ

Chậu rửa Sơn Hà SH 1H-447

Mã sản phẩm

SH1H-447

Chiều dài

447mm

Chiều rộng

364mm

Chiều cao

170mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Chậu rửa Sơn Hà SH 1H-447

370.000 VNĐ340.000 VNĐ

Chậu Sơn Hà SH 1H-690

Mã sản phẩm

SH1H-690

Chiều dài

695mm

Chiều rộng

495mm

Chiều cao

200mm

Chất liệu INOX SUS 304

 

 

Chậu Sơn Hà SH 1H-690

Liên hệ

Bồn rửa bát Sơn Hà SH 1HB-790

Mã sản phẩm

SH1HB-790

Chiều dài

795mm

Chiều rộng

416mm

Chiều cao

150mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Bồn rửa bát Sơn Hà SH 1HB-790

560.000 VNĐ510.000 VNĐ

Bồn rửa bát Inoxn Hà SH 1H-460

Mã sản phẩm

SH 1H-460

Chiều dài

441mm

Chiều rộng

456mm

Chiều cao

190mm

Chất liệu INOX SUS 304

   

 

Bồn rửa bát Inoxn Hà SH 1H-460

Liên hệ

Chậu Inox Sơn Hà 2H1B 1200

Mã sản phẩm

SH 2H1B 1200

Chiều dài

1200mm

Chiều rộng

500mm

Chiều cao

200mm

Chất liệu INOX SUS 304

    

 

Chậu Inox Sơn Hà 2H1B 1200

1.120.000 VNĐ985.000 VNĐ

Chậu rửa Inox Sơn Hà 2H1B 945

Mã sản phẩm

SH 2H1B 945

Chiều dài

945mm

Chiều rộng

420mm

Chiều cao

205mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Chậu rửa Inox Sơn Hà 2H1B 945

1.060.000 VNĐ930.000 VNĐ

Chậu rửa bát Sơn Hà 2 hố 1bàn 1000

Mã sản phẩm

SH 2H1B 1000

Chiều dài

1000mm

Chiều rộng

465mm

Chiều cao

170mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

Chậu rửa bát Sơn Hà 2 hố 1bàn 1000

980.000 VNĐ860.000 VNĐ

Chậu rửa chén Sơn Hà 2H 860

Mã sản phẩm

SH 2H 860

Chiều dài

856mm

Chiều rộng

426mm

Chiều cao

180mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

Chậu rửa chén Sơn Hà 2H 860

990.000 VNĐ870.000 VNĐ

Chậu rửa chén Sơn Hà 2H 860

Mã sản phẩm

SH 2H 860

Chiều dài

856mm

Chiều rộng

426mm

Chiều cao

180mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

Chậu rửa chén Sơn Hà 2H 860

990.000 VNĐ870.000 VNĐ

Chậu rửa bát Inox Sơn Hà 2H760

Mã sản phẩm

SH 2H 760

Chiều dài

756mm

Chiều rộng

426mm

Chiều cao

180mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Chậu rửa bát Inox Sơn Hà 2H760

940.000 VNĐ830.000 VNĐ

Chậu rửa Inox Sơn Hà 2 hố 680

Mã sản phẩm

SH 2H 680

Chiều dài

680mm

Chiều rộng

410mm

Chiều cao

205mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Chậu rửa Inox Sơn Hà 2 hố 680

910.000 VNĐ800.000 VNĐ

Chậu rửa Inox Sơn Hà 2H715

Mã sản phẩm

SH 2H 715

Chiều dài

715mm

Chiều rộng

465mm

Chiều cao

170mm

Chất liệu INOX SUS 304

  

 

Chậu rửa Inox Sơn Hà 2H715

870.000 VNĐ765.000 VNĐ

Chậu Inox Sơn Hà SH 3H 1000

Mã sản phẩm

SH 3H 1000

Chiều dài

1000mm

Chiều rộng

500mm

Chiều cao

200mm

Chất liệu INOX SUS 304

    

 

Chậu Inox Sơn Hà SH 3H 1000

1.190.000 VNĐ1.050.000 VNĐ

Chậu rửa Inox Sơn Hà 3H1B 890

Mã sản phẩm

SH 3H1B 890

Chiều dài

890mm

Chiều rộng

415mm

Chiều cao

205mm

Chất liệu INOX SUS 304

    

 

Chậu rửa Inox Sơn Hà 3H1B 890

1.100.000 VNĐ970.000 VNĐ

Chậu Inox Sơn Hà 3 hố 865

Mã sản phẩm

SH 3H 865

Chiều dài

865mm

Chiều rộng

420mm

Chiều cao

200mm

Chất liệu INOX SUS 304

     

Chậu Inox Sơn Hà 3 hố 865

1.060.000 VNĐ930.000 VNĐ

Máy lọc nước Sơn Hà SH107 có tủ

Màng R.O Filmtec Made in USA. 
Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER 
Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. 
Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. 
Bộ lọc gồm 7 lõi 
Công suất > 10 lít/giờ
Điện áp: 24V
Khối lượng: 21 kg
Kích thước: 45x32x90 cm
Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng

Máy lọc nước Sơn Hà SH107 có tủ

4.200.000 VNĐ3.800.000 VNĐ

Máy lọc nước RO Sơn Hà SH105 có tủ

Màng R.O Filmtec Made in USA. 
Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER 
Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. 
Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. 
Bộ lọc gồm 5 lõi 
Công suất > 10 lít/giờ
Điện áp: 24V
Khối lượng: 21 kg
Kích thước: 45x32x90 cm
Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng

Máy lọc nước RO Sơn Hà SH105 có tủ

3.800.000 VNĐ3.400.000 VNĐ

Máy lọc nước 6 lõi Sơn Hà SH106 có tủ

Máy lọc naước 6 lõi Sơn Hà SH106 có tủ, may loc nuoc 6 loi son ha Sh106 co tu,  máy lọc nước 6 cấp lọc, may loc nuoc 6 cap loc

Máy lọc nước 6 lõi Sơn Hà SH106 có tủ

4.000.000 VNĐ3.600.000 VNĐ

Máy lọc nước 7 cấp lọc Sơn Hà SH107 không tủ

Màng R.O Filmtec Made in USA. 
Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER 
Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. 
Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. 
Bộ lọc gồm 7 lõi 
Công suất > 10 lít/giờ
Điện áp: 24V
Khối lượng: 21 kg
Kích thước: 45x32x90 cm
Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng

Máy lọc nước 7 cấp lọc Sơn Hà SH107 không tủ

3.750.000 VNĐ3.350.000 VNĐ

Máy lọc nước không tủ 6 lõi Sơn Hà SH106

Màng R.O Filmtec Made in USA. 
Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER 
Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. 
Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. 
Bộ lọc gồm 6 lõi 
Công suất > 10 lít/giờ
Điện áp: 24V
Khối lượng: 21 kg
Kích thước: 45x32x90 cm
Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng

Máy lọc nước không tủ 6 lõi Sơn Hà SH106

3.550.000 VNĐ3.150.000 VNĐ

Máy lọc nước Sơn Hà 6 lõi không tủ có đèn UV

Màng R.O Filmtec Made in USA. 
Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER 
Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. 
Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. 
Bộ lọc gồm 6 lõi và đèn UV chiếu tia cực tím
Công suất > 10 lít/giờ
Điện áp: 24V
Khối lượng: 21 kg
Kích thước: 45x32x90 cm
Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng

Máy lọc nước Sơn Hà 6 lõi không tủ có đèn UV

4.500.000 VNĐ4.350.000 VNĐ

Máy lọc nước 7 lõi lọc có tủ SH107 có đèn UV

Màng R.O Filmtec Made in USA. 
Công nghệ diệt khuẩn NANO SILVER 
Loại bỏ vi khuẩn trong nguồn nước. 
Tạo khoáng chất cần thiết cho cơ thể. 
Bộ lọc gồm 7 lõi và đèn UV chiếu tia cực tím
Công suất > 10 lít/giờ
Điện áp: 24V
Khối lượng: 21 kg
Kích thước: 45x32x90 cm
Bảo hành: Toàn bộ phần điện 12 tháng

Máy lọc nước 7 lõi lọc có tủ SH107 có đèn UV

5.300.000 VNĐ5.000.000 VNĐ

Máy bơm nước Selton ST 27

Máy bơm nước Selton ST 27

900.000 VNĐ

Máy bơm Selton SEL 150BE

Máy bơm Selton SEL 150BE

830.000 VNĐ

Máy bơm nước Selton SEL 150AE

Máy bơm nước Selton SEL 150AE

1.150.000 VNĐ

Máy bơm Selton ST 17

 

NI DUNG

THÔNG SỐ

Hãng sản xuất

Selton

Công suất (W)

370

Lưu Lượng ( lít / phút)

42

Độ cao đẩy ( m )

16

Độ sâu hút ( m)

8

Đường kính ống hút( mm)

25

Đường kính ống đẩy( mm )

25

Loại nhiên liệu

Điện

Trọng lượng ( kg )

-

Xuất xứ

Việt Nam

 

 

Máy bơm Selton ST 17

730.000 VNĐ

Máy bơm Panasonic GP 129JXK

Máy bơm Panasonic GP 129JXK

1.200.000 VNĐ

Máy bơm gia đình Panasonic A 130JAK

Máy bơm gia đình Panasonic A 130JAK

1.570.000 VNĐ

Máy bơm nước Panasonic A 200JAK

Máy bơm nước Panasonic A 200JAK

1.750.000 VNĐ

Máy bơm Panasonic GP 200JXK

Máy bơm Panasonic GP 200JXK

1.350.000 VNĐ

Máy bơm gia đình Hanil PC 268W

Máy bơm gia đình Hanil PC 268W

3.320.000 VNĐ

Máy bơm nước gia đình Hanil PC 456W

Máy bơm nước gia đình Hanil PC 456W

3.960.000 VNĐ

Máy bơm nước Hanil PDW 131B

Máy bơm nước Hanil PDW 131B

1.770.000 VNĐ

Máy bơm nước gia đình Hanil PH 255 AV

Máy bơm nước gia đình Hanil PH 255 AV

2.900.000 VNĐ

Máy bơm Hanil PA 139A 5

Máy bơm Hanil PA 139A 5

1.800.000 VNĐ

Máy bơm Hanil PA 155A 5

Máy bơm Hanil PA 155A 5

1.850.000 VNĐ

Máy bơm Hanil PH 255W

Máy bơm Hanil PH 255W

2.710.000 VNĐ
Nhà đã hoàn thiện thì lắp Thái Dương Năng như nào ???

Nhà đã hoàn thiện thì lắp Thái Dương Năng như nào ???

Hiện nay, do nền kinh tế biến đổi, khi giá điện tăng và giá các chi phí sinh hoạt khác tăng cao, nhiều gia đình đang tìm cách khắc phục tình trạng chi phí sinh hoạt lên cao. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến điện sử dụng hàng ngày nên nhiều gia đình đang xây mới sử dụng bình Năng Lượng Mặt Trời (NLMT)vì tiện lợi và tiết kiệm điện. Nhưng liệu những gia đình đã hoàn thiện, đã xây từ lâu có thể sử dụng bình NLMT được không? Lắp đặt như thế nào?
Thai duong nang

 

GỌI MUA HÀNG
(04) 3636 9697
0933 094 688
Hotline 093 309 4688
yahoo yahoo yahoo yahoo